Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/2013. i 65/2017.), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ o čemu je donesena Odluka o izradi te je ista objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 23/2018.) od 9. studenoga 2018. godine.


O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, telefonom na broj: 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE).