Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja 2.2 "Sv. Jakov"

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja 2.2 "Sv. Jakov" o čemu je donesena Odluka o izradi te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 23/18) od 9. studenoga 2018. godine.

 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE).