Obavijest o početku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13. i 65/17.), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika o čemu je donesena Odluka o izradi te je ista objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj 5/18.) od 12. ožujka 2018. godine.


NAPOMENA: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u ovom postupku odnose se isključivo na obuhvat naveden u čl. 4. Odluke o izradi. Primjedbe i prijedlozi tijekom javne rasprave moći će se davati samo za područje u navedenom obuhvatu.

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr.