Obavijest o početku izradbe Urbanističkog plana uređenja "Komolac"

Prostorni planovi u izradi
Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradbi Urbanističkog plana uređenja "Komolac" o čemu je donesena Odluka o izradbi te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 15/17) od 21. srpnja 2017. godine.
 
O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.
 
Informacije o tijeku izradbe Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.