Obavijest o odluci Ocjenjivačkog suda o rezultatima provedenog Natječaja za izradu Prostorno programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka

Prostorni planovi u izradi

Grad Dubrovnik je proveo otvoreni Natječaj – državni, javni, opći, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu Prostorno programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka u Dubrovniku, kao podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka".

 

Predmet i cilj Natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg prostorno-programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka kao koncepcijske i stručne podloge za izradu dokumenta prostornog uređenja (UPU-a) područja obuhvata Natječaja.

 

Na Natječaj je pristiglo ukupno 12 natječajnih radova. Na temelju pristiglih rješenja, Ocjenjivački sud je donio odluku većinom glasova, te za izradu Prostorno programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka u Dubrovniku, kao podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka", dodijelio:

 

I. NAGRADU radu pod šifrom "04"
autori: IVA GREDELJ, dipl. ing. arh., Zagreb
TAMARA VUKMIROVIĆ, dipl. ing. arh., Zagreb

 

II. NAGRADU radu pod šifrom "05"
autor: VEDRAN DUPLANČIĆ, dipl. ing. arh., Zagreb
suradnik: IVAN SUČIĆ, aps. arh., Zagreb

 

III. NAGRADU radu pod šifrom "10"
autori: MIA ROTH ČERINA, dipl. ing. arh.
TONČI ČERINA, dipl. ing. arh.
suradnica: IVA JELINČIĆ stud. arh.
konzultanti: DAMIR MIOČ, dipl. ing. arh.
ZVONIMIR PRLIĆ, dipl. ing. arh.

 

Svi natjecatelji o rezultatima Natječaja bit će obaviješteni pisanim putem. Grad Dubrovnik će uskoro organizirati izložbu svih natječajnih radova, a obavijest o održavanju izložbe bit će objavljena u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.