Natječaj za izradu prostorno-programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka

Prostorni planovi u izradi

Grad Dubrovnik raspisuje otvoreni - državni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni NATJEČAJ za izradu prostorno-programskog rješenja neizgrađenog dijela naselja Bosanka.

 

NARUČITELJ i RASPISIVAČ 
Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1,
zastupan po gradonačelniku mr. sc. Andru Vlahušiću, dr. med.

 

PROVODITELJ 
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 
kojeg zastupa pročelnica Jelena Lončarić, dipl. iur., i ovlašteni predstavnici Naručitelja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA 
Imaju sve stručne osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe ovlaštene za poslove u planiranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

ROKOVI
Početak Natječaja je 7. siječnja 2011. godine (petak).
Rok za postavljanje pitanja je 27. siječnja 2011. godine (četvrtak).
Rok za predaju natječajnih radova je 8. ožujka 2011. godine (utorak), bez obzira na način dostave!

 

Natječajne podloge se preuzimaju ili naručuju radnim danom od 9:00 do 14:00 sati u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, tel: 020/351-811, e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr, uz dokaz o uplaćenoj naknadi od 200,00 kn.

 

Naknada se uplaćuje općom uplatnicom ili virmanom, na žiro-račun Grada Dubrovnika br. 2340009-1809800009, Privredna banka Zagreb, svrha doznake: "Natječaj Bosanka", model 68, poziv na broj: 7706-OIB za fizičke, a matični broj za pravne osobe.

 

NAGRADE 
Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud obvezuje se dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
I. nagrada 50.000,00 kn
II. nagrada 30.000,00 kn
III. nagrada 20.000,00 kn

 

OCJENJIVAČKI SUD 
dr. sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh., predsjednik OS, predstavnik Naručitelja
mr. sc. Dubravko Bačić, dipl. ing. arh., predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
Vlaho Alamat, dipl. ing. arh., predstavnik Društva arhitekata Dubrovnik
Jelena Lončarić, dipl. iur., predstavnica Naručitelja
Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr., predstavnica Naručitelja

 

Zamjenik člana OS:
mr. sc. Marina Oreb, dipl. ing. arh.

 

Tehnička komisija:
Davorka Cecić Premužak, dipl. ing. arh.
Malojka Sertić, dipl. ing. arh.

 

Tajnik Natječaja:
Helena Galjer, dipl. iur.

 

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 110/07 i 125/08) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma ("Narodne novine", broj: 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, a kojega su se svi sudionici Natječaja obvezni pridržavati.


Registarski broj Natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 114-10-DU-U.