ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika prema zahtjevu MIROSLAVA ČUTURE