Poziv na Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja Tamarić 2.23

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja Tamarić 2.23 (u daljnjem tekstu: DPU).

 

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnog DPU-a održat će se 7. srpnja 2011. godine, s početkom u 11:00 sati, u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

 

Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11) koje osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade DPU-a. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu DPU-a. 

 

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga DPU-a mogu se dostaviti i pisanim putem najkasnije do 14. srpnja 2011. godine na adresu:

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik