Poziv na Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Bosanka

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Bosanka (u daljnjem tekstu: UPU).

 

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnog UPU-a održat će se 7. srpnja 2011. godine, s početkom u 09:00 sati, u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

 

Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11) koja osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade UPU-a. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu UPU-a.

 

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga UPU-a mogu se dostaviti i pisanim putem najkasnije do 20. srpnja 2011. godine na adresu:

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik