Poziv na Ponovljenu Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Bosanka'

Na temelju članka 86. stavka 1. i članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11), a u svezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 90/11), te Zaključka gradonačelnika, KLASA:350-01/10-01/18, URBROJ:2117/01-01-13-269, od 26. lipnja 2013. godine, Grad Dubrovnik objavljuje:

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka"

 

Javni uvid trajat će 30 dana, od 8. srpnja do 6. kolovoza 2013. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik i na www.dubrovnik.hr (Prijedlog Plana).

Javno izlaganje održat će se 12. srpnja 2013. godine u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:
▪ dati u Zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju
▪ upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
▪ podnjeti putem web aplikacije (upute) od 8. srpnja do zaključno 20. kolovoza 2013. godine (preporučujue se pretraživač Mozilla Firefox) te
▪ dostaviti u pisanom obliku od 8. srpnja do zaključno 20. kolovoza 2013. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik


Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.