Poziv na Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka"

Prostorni planovi u izradi

Na temelju čl. 86. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07, 38/09 i 55/11) i čl. 113. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 90/11), te Zaključka gradonačelnika, KLASA:350-01/10-01/18, URBROJ:2117/01-01-11-155, od 28. prosinca 2011. godine, Grad Dubrovnik objavljuje Javnu rasprvu (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka".

 

Javni uvid trajat će 30 dana, od 7. veljače do 7. ožujka 2012. godine, svaki radni dan od 9:00 do 16:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik i na mrežnim straniciama Grada Dubrovnika:

 

Tekstualni dio (Odredbe za provođenje) i Grafički dio

Odluka o donošenju

Sažetak za javnost


Javno izlaganje održat će se 23. veljače 2012. godine, s početkom u 17:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati:

- u zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju

- upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, te

- dostaviti u pisanom obliku od 7. veljače do zaključno 9. ožujka 2012. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.