Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sklopu Ponovne javne rasprave

U četvrtak, 10. listopada 2019. godine, s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sklopu Ponovne javne rasprave.

 

Javno izlaganje vodila je Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.

 

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika za Ponovnu javnu raspravu, izlagala je predstavnica stručnog izrađivača Plana - Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Barbara Savin, dipl. ing. arh.

 

O svemu će biti sastavljen zapisnik koji će skupa sa odgovorima na primjedbe i prijedloge biti dio Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. Za vrijeme trajanja javne rasprave do 16. listopada 2019. godine za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana, a način na koji se uvid može izvršiti, te način na koji se mogu dostaviti mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana može se pogledati OVDJE.