Održano javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Bosanka' u sklopu ponovljene javne rasprave

U petak, 12. srpnja 2013. godine, s početkom u 19.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" u sklopu ponovljene javne rasprave.

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" održava se u razdoblju od 8. srpnja do 6. kolovoza 2013. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl.iur., nazočne su bile i djelatnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika; viša savjetnica II za urbanizam i prostorno planiranje Davorka Cecić-Premužak, dipl.ing.arh., stručna savjetnica III za promet Branka Burić, dipl.ing.prometa i viša stručna suradnica III za zaštitu okoliša Martina Barkiđija, dipl.geog., a Prijedlog Plana, u ime izrađivača Unifika d.o.o., prezentirala je Iva Gredelj, dipl.ing.arh.
 
Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati te na www.dubrovnik.hr (Prijedlog Plana).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:
♦ upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
♦ podnjeti putem web aplikacije (upute) do zaključno 20. kolovoza 2013. godine (preporučuje se pretraživač Mozilla Firefox)
♦ dostaviti u pisanom obliku do zaključno 20. kolovoza 2013. godine na adresu:
     GRAD DUBROVNIK
     Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
     Pred Dvorom 1
     20000 Dubrovnik


Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.