Održano javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" u sklopu ponovljene javne rasprave

Prostorni planovi u izradi

U petak, 12. srpnja 2013. godine, s početkom u 19:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" u sklopu ponovljene javne rasprave.

 

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" održava se u razdoblju od 8. srpnja do 6. kolovoza 2013. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., nazočne su bile i djelatnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika; viša savjetnica II za urbanizam i prostorno planiranje Davorka Cecić-Premužak, dipl. ing. arh., stručna savjetnica III za promet Branka Burić, dipl. ing. prometa i viša stručna suradnica III za zaštitu okoliša Martina Barkiđija, dipl. geog., a Prijedlog Plana, u ime izrađivača Unifika d.o.o., prezentirala je Iva Gredelj, dipl. ing. arh.

 

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (Prijedlog Plana).

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:
- upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
- podnjeti putem web aplikacije (upute) do zaključno 20. kolovoza 2013. godine (preporučuje se pretraživač Mozilla Firefox)
- dostaviti u pisanom obliku do zaključno 20. kolovoza 2013. godine na adresu:
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.