Održano javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka"

Prostorni planovi u izradi

U četvrtak, 23. veljače 2012. godine, s početkom u 17:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka".

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Bosanka" održava se u razdoblju od 7. veljače do 7. ožujka 2012. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., nazočne su bile i viša savjetnica II u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Davorka Cecić-Premužak, dipl. ing. arh. te viša savjetnica III Branka Burić, dipl. ing. prometa, a Prijedlog UPU-a, u ime izrađivača Unifika d.o.o., prezentirala je Iva Gredelj, dipl. ing. arh.

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog UPU-a u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 9:00 do 16:00 sati te na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se:
- upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog UPU-a u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika
- dostaviti u pisanom obliku zaključno do 9. ožujka 2012. godine na adresu:
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.