Održano javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Zaton Mali'

U ponedjeljak, 20. lipnja 2011. godine, s početkom u 19,00 sati u Mjesnom odboru Zaton (prostorije Doma kulture) održano je javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali".

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali" održava se u razdoblju od 8. lipnja do 7. srpnja 2011. godine. Javno izlaganje vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl.iur., nazočna je bila i viša savjetnica za promet u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Branka Burić, dipl.ing.prometa, a Prijedlog UPU-a prezentirao je Luka Šulentić, mag.ing.arh., voditelj izrade Plana izrađivača Urbanističkog zavoda Grada Zagreba d.o.o. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog UPU-a:
•  u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,
•  u Mjesnom odboru Zaton (Prostorije Doma kulture), Obala Stjepana Radića 65, Zaton Mali, svakim radnim danom od 8,30 do 14,00 sati te
•  na Internet stranici Grada Dubrovnika.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se: 
• upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog UPU-a u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika i u Mjesnom odboru Zaton tijekom trajanja javnog uvida ili
• dostaviti u pisanom obliku do 8. srpnja 2011. godine na adresu 

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik 


Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.