Održano javno izlaganje o Prijedlozima Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a Belvedere

Prostorni planovi u izradi

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, s početkom u 17:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere.

 

Javno izlaganje vodila je privremena pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb., a nazočnima se obratio i gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

 

Günther Bischof je, u ime investitora, predstavio proceduru provedenog arhitektonsko-urbanističkog natječaja te planove za realizaciju projekta, a Idejno rješenje Hotela Belvedere-a je predstavio Marko Dabrović, dipl. ing. arh., predstavnik studija 3LHD. Studiju procjene utjecaja na dobra Svjetske baštine (HIA) je predstavio izrađivač Dubravko Bačić, dipl. ing. arh. Prijedloge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere izlagali su predstavnici stručnog  izrađivača Plana (tvrtke Urbanistica d.o.o.) Jasminka Pilar, dipl. ing. arh. i Ana Putar, dipl. ing. arh.

 

Potom je odgovarano na primjedbe i prijedloge zainteresiranih sudionika. O svemu će biti sastavljen zapisnik koji će, skupa s odgovorima na primjedbe i prijedloge, biti dio Izvješća o javnoj raspravi.

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe, osiguran je javni uvid u Prijedloge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, a način na koji se uvid može izvršiti, te način na koji se mogu dostaviti mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana, može se pogledati OVDJE.