Održana Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja Tamarić 2.23

U četvrtak, 7. srpnja 2011. godine, u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, s početkom u 11,00 sati održana je Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja Tamarić 2.23.

Prethodnu raspravu o ciljevima i mogućim rješenjima za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Detaljnog plana uređenja Tamarić 2.23 vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl.iur., a Nacrt prijedloga UPU-a prezentirala je predstavnica izrađivača tvrtke TRAMES d.o.o., Lidija Tadijanović, dipl.ing.arh.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu DPU-a.

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga DPU-a mogu dostaviti isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 76/2007, 38/2009 i 55/2011) najkasnije do 14. srpnja 2011. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik