Održana Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Bosanka

Prostorni planovi u izradi

U četvrtak, 7. srpnja 2011. godine, u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, s početkom u 9:00 sati, održana je Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Bosanka.

 

Prethodnu raspravu o ciljevima i mogućim rješenjima za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Bosanka vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl. iur., a Nacrt prijedloga UPU-a prezentirala je predstavnica izrađivača tvrtke UNIFIKA d.o.o., Iva Gredelj, dipl. ing. arh.

 

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu UPU-a.

 

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga UPU-a mogu dostaviti isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09 i 55/11) najkasnije do 20. srpnja 2011. godine na adresu:

 

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik