Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Komolac"

Prostorni planovi u izradi

U okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Komolac" donesena je Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Komolac".

 

O istoj se informira javnost sukladno odredbama članka 160. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te članka 8. stavka 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.