Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU-a Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

Prostorni planovi u izradi

Za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE .