Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune DPU-a "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Prostorni planovi u izradi

Za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje".

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.