Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Prostorni planovi u izradi

Za izradu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati ovdje.