Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš UPU-a naselja Suđurađ

Prostorni planovi u izradi
Za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za navedeni Plan.
 
O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.