Obavijest o započinjanju Postupka utvrđivanja sadržaja (scoping) strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a "Komolac"

Prostorni planovi u izradi

Gradonačelnik Grada Dubrovnika je, dana 27. rujna 2017. godine, donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Komolac", KLASA:351-01/16-01/68, URBROJ:2117/01-01-17-6, temeljem koje su pozvana  tijela i osobe određene posebnim propisima na davanje mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji  procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja "Komolac".

 

Za davanje mišljenja izrađena je tablica s pitanjima za utvrđivanje opsega studije, razine detaljnosti obrađenih podataka i ključnih okolišnih pitanja (scoping). Rok za davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima je 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Tijekom razdoblja prikupljanja informacija održati će se konzultacije o sadržaju strateške studije sa stručnim izrađivačem u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika u srijedu, 11. travnja 2018. godine, s početkom u 10:00 sati.