Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/2013.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 18/2015.) te Zaključka gradonačelnika, Klasa: 350-02/15-01/05, Urbroj: 2117/01-01-16-21, od 12. svibnja 2016. godine, Grad Dubrovnik objavljuje:JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

 
 

Javni uvid trajat će 30 dana, od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine:
• u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati i
• na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (ovdje).
 
Javno izlaganje održat će se:
• u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, 7. lipnja 2016. godine s početkom u 13:00 sati
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• zahtjevi će se moći podnijeti putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika (ovdje) od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine i
• svoje prijedloge i primjedbe, od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine, u pisanom obliku (obrazac) dostave na adresu:
     Grad Dubrovnik
     Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
     Pred Dvorom 1
     20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

lijevo
desno