Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Prostorni planovi u izradi

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 18/15) te Zaključka gradonačelnika, KLASA:350-02/15-01/05, URBROJ:2117/01-01-16-21, od 12. svibnja 2016. godine, Grad Dubrovnik objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

 

Javni uvid trajat će 30 dana, od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine:
- u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati i
- na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (ovdje).

 

Javno izlaganje održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, 7. lipnja 2016. godine s početkom u 13:00 sati

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- zahtjevi će se moći podnijeti putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika (ovdje) od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine i
- svoje prijedloge i primjedbe, od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine, u pisanom obliku (obrazac) dostave na adresu:
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

lijevo
desno