Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Prostorni planovi u izradi
Obavještavamo javnost da je završena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkoga plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati koja je trajala od 30. svibnja do 28. lipnja 2016. godine, a mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogle su se podnijeti do zaključno 28. lipnja 2016. godine.
 
O provedenoj javnoj raspravi izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi koje se, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), oglašava na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (ovdje) te na mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja (ispu.mgipu.hr) u razdoblju od 5. rujna do zaključno 4. listopada 2016. godine.