Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlozima Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a Belvedere

Prostorni planovi u izradi

Obavještavamo javnost da su, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), izrađena Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere.

 

Javna rasprava trajala je od 8. do 22. prosinca 2017. godine, a mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge planova mogle su se podnijeti do zaključno 29. prosinca 2017. godine. U sklopu javne rasprave 13. prosinca 2017. godine održano je javno izlaganje u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere oglašavaju se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja (ispu.mgipu.hr) u razdoblju od 6. ožujka do zaključno 4. travnja 2018. godine.