Izmjene i dopune Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 6. srpnja 2018. godine, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 14/2018.) od 6. srpnja 2018. godine.