Izmjene i dopune Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. travnja 2018. godine, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.


Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 7/2018.) od 9. travnja 2018. godine.