Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu