POZIV NA JAVNI UVID u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Dubrovnik

Sukladno članku 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br: 20/18 i 115/18) grad Dubrovnik objavljuje:

 

POZIV NA JAVNI UVID

u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Dubrovnik

 

Grad Dubrovnik izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika dostupan je na web stranici grada Dubrovnika https://www.dubrovnik.hr/ kao i u prostorijama grada Dubrovnika, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, u periodu od 3. rujna do 17. rujna 2019. godine, radnim danom od 9:00 h – 12:00 h.

Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika, uz navođenje imena, prezimena i adresa podnositelja prigovora mogu se dostaviti do kraja javnog uvida zaključno s 17. rujna 2019. godine, na adresu:

Grad Dubrovnik

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

 

ili

na adresu e-pošte: abegovic@dubrovnik.hr

 

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Dubrovnika koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.

O pravodobnim i urednim prigovorima odlučivati će Gradsko vijeće grada Dubrovnika.

Podnošenjem prigovora podnositelj ujedno daje suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka (ime, prezime i adresa).

Grad Dubrovnik će sa osobnim podacima postupati sukadno važećim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.