Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) stambene građevine na građevnoj čestici katastarske oznake čest.zem. 558 k.o. Zaton