JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA - u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju spojne ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica - Mokošica - Komolac - Sustjepan II