Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020.

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekta i manifestacija koje provode udrge i druge organizacije civilnog društva, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika 2018. godine, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika raspisala je Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020.

Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na internetskim stranicama Grada Dubrovnika i Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

Rok za dostavu prijedloga teče od 20 prosinca 2019. do 31. siječnja 2020.

lijevo
desno