GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU