Ponovni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - Primorje gradnja d.o.o.