Projektom "Street Art Festival" nastavila se "Šarena zima u Uvali"

Program "Šarena zima u Uvali" Dubrovačkog zimskog festivala nastavio se 7. i 8. prosinca projektom "Street Art Festival". Pod vodstvom akademske slikarice Lene Kramarić i učiteljice likovnog odgoja Perunjele Vuković, sudionici projekta oslikali su zid u dječjem parku u Uvali Lapad i zid ispred ulaza u nove prostore Centra za mlade u Luci Dubrovnik.

Pripreme za "Street Art Festival" krenule su već početkom studenog, kad su djeca i mladi pohađali pripremne radionice, na kojima su razradili dva idejna rješenja za murale. Kao uvod u Festival objavljeni su diljem Dubrovnika plakati radova s radionica.

Pored dva murala, djeca i mladi oslikali su i ukrasili kupolu pored fontane na šetnici u Uvali Lapad. Nabavu kupole finacirala je Javna ustanova Rezervat Lokrum.

"Street Art Festival" organizirala je udruga za mlade "Maro i Baro", uz organizacijsku, logističku i financijsku potporu Grada Dubrovnika.

 

lijevo
desno