“Kompostiranje“, predavanje Ivane Paladin Soče u sklopu projekta ReDu

 

 

 

U sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika", pozivam Vas na predavanje “Kompostiranje“ na kojemu će predavati:

 

§  stručna suradnica u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, magistra inženjerka agronomije Ivana Paladin Soče.

 

Predavanje će se održati u srijedu, 2. listopada 2019. u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik s početkom u 18:00 sati.  

 

Sve informacije o projektu "ReDu" kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. možete pronaći na linku

http://www.dubrovnik.hr/projekti/redu-provedba-programa-izobrazno-informativnih-aktivnosti-o-gospodarenju-otpadom-grada-dubrovnika.