7. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red 7. sjednice sazvane za 13. svibnja 2014., s početkom u 16 sati

D n e v n i  r e d

1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

4. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

6. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju trafostanice TS 10/04 KV Lopud 2.

7. Prijedlog II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

9. Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javnoga prijevoza putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu na lokalnoj brodskoj liniji između Grada Dubrovnika i otoka Koločepa.

10. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javnoga prijevoza putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu na lokalnoj brodskoj liniji između Grada Dubrovnika i otoka Koločepa.

11. Izvješće o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o. za 2013. godinu.

12. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2013. godinu.

13. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2013. godinu.

14. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2013. godinu

15. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2013. godinu.

16. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2013. godinu.

17. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2013. godinu.

18. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića za 2013. godinu.

19. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2013. godinu.

20. Izvješće o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za 2013. godinu

21.Izvješeć o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2013. godinu.

22. Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2013. godinu.

23. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2013. godinu.

24. Prijedlog zaključka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu električne energije.

25. Prijedlog zaključka o donošenju Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

26. Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost Općini Župa dubrovačka za kupnju zemljišta za izgradnju groblja Dubac, sklapanjem ugovora za kupnju navedenog zemljišta, koji tekstovi čine sastavni dio ovog zaključka.

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za 2013. godinu o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika do 2015. godine.

28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik

29.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik.

 

U privitku Vam na znanje dostavljamo Izvješće o radu Zaklade „Blaga djela“.

Materijali za točke 31. i 32. dnevenog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice. 
                                                                             
                                                                                                        
Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                       
mr. sc. Niko Bulić, v. r.