Usluga pripreme i tiskanja Službenog glasnika u 2020. godini

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 02-8919JN, za usluge pripreme i tiskanja Službenog glasnika u 2020. godini.

Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2019. godine do 10:00 sati.

Poziv za dostavu ponude nalazi se na slijedećoj poveznici

Na istoj poveznici nalazi se i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.