Nabava uredskog materijala u 2020. godini

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 02-86/19JN, za nabavu uredskog materijala u 2020. godini.

 

Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2019. godine do 10:00 sati.

 

Poziv za dostavu ponude nalazi se na slijedećoj poveznici

 

Na istoj poveznici nalazi se i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.