Nabava obveznih udžbenika

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: "Nabava obveznih udžbenika za osnovne škole na području grada Dubrovnika za školsku godinu 2020/2021", evidencijski broj  08-02/20MV.

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 10. srpnja 2020. godine u EOJN RH pod brojem: 2020/S 0F2-0025690, s datumom objave 13. srpnja 2020. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 04. kolovoza 2020. do 10:00 sati.