Nabava motornog benzina i dizel goriva u 2020. godini

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 02-88/19JN, za Nabavu motornog benzina  i dizel  goriva u 2020. godini.

Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2019. godine do 10:00 sati.

Poziv za dostavu ponude nalazi se na slijedećoj poveznici.

Na istoj poveznici nalazi se i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.