Nabava liftera za invalide (u Zatonu i na otoku Koločepu - Gornje čelo)

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 04-03/20JN, za nabavu liftera za invalide (u Zatonu i na otoku Koločepu - Gornje čelo).

Rok za dostavu ponude je 28. siječnja 2020. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponude nalazi se na slijedećoj poveznici.

Na istoj poveznici nalazi se i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.