Nabava integralnog informacijskog sustava za upravljanje dokumentima

Javna nabava velike vrijednosti
Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu  Integralnog  informacijskog sustava za upravljanje dokumentima.
Obavijest o nadmetanju za postupak „Nabava integralnog informacijskog sustava za upravljanje dokumentima“  poslana je na objavljivanje s datumom slanja 24. 07. 2018., broj objave: 2018/S 0F2-0019925.
 
Rok za dostavu ponuda je 27. kolovoza  2018. do 10:00 sati.