Izgradnja ceste sa infrastrukturom za zgrade HRVI u Mokošici

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapljanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: "Izgradnja ceste sa infrastrukturom za zgrade HRVI u Mokošici", evidencijski broj  14-02/20JN.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 3. lipnja 2020. godine u EOJN RH pod brojem: 2020/S 0F2-0021028, s datumom objave 4. lipnja 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu ponude je 25. lipnja 2020. do 10:00 sati.