Izrada krajobrazno - konzervatorske podloge Urbanističkog plana uređenja Trsteno

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave, ev.broj nabave 07-06/19JN, za Izradu krajobrazno - konzervatorske podloge Urbanističkog plana uređenja Trsteno. Rok za dostavu ponuda je 31.10.2019. do 10:00 sati.

 

Poziv na dostavu ponuda nalazi se na slijedećoj poveznici. Na istoj poveznici nalazi se i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.