Izgradnja ceste sa infrastrukturom za zgrade HRVI u Mokošici

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: "Izgradnja ceste sa infrastrukturom za zgrade HRVI u Mokošici", evidencijski broj 14-02/20MV.

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 17. ožujka 2020. godine u EOJN RH pod brojem:  2020/S 0F2-0011492s datumom objave 18. ožujka 2020.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 08. travnja 2020. do 10:00 sati.