Arhitektonsko-urbanistički natječaj za Park Gradac s izradom glavog projekta uređenja

Javna nabava male vrijednosti

 

 

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM, evidencijski broj 07-06/20MV

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 19. svibnja 2020. godine u EOJN RH pod brojem:  2020/S F12-0019166, s datumom objave 20. svibnja 2020.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 21. srpnja 2020. do 16:00 sati.