Upravni odjel za promet

Upravni odjel za promet

21.
12.09.

Održavanje komunalnog reda na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), čl...
08.
12.09.

Dozvole za izvanrednu uporabu javne prometne površine

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 21. poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnik...
08.
12.09.

Izdavanje posebnih uvjeta uređenja prostora iz područja prometa

Temeljem članka 103. i 109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), članka 11. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Gra...
07.
12.09.

Održavanje javne rasvjete

Temeljem članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01. i 82/04.) i članka 2. Odluke o komunalnoj...
02.
12.09.

Priključenje stambenih, poslovnih, garažnih, turističkih (apartmani, hoteli i moteli) objekata i ...

Temeljem članka 26. zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00. i 59/01.) i članka 31. Statuta Grada Dubrovnika (...
01.
12.09.

Prekopavanje javnih i javno prometnih površina (polaganje kanalizacijskih i vodovodnih instalaci...

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 21. poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnik...
01.
12.09.

Prekopavanje javnih i javnih prometnih površina (polaganje elektroinstalacija, telefonskih i tel...

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 21. poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnik...
01.
12.09.

Odsjek za upravljanje i skrb o javnim površinama, komunalnim instalacijama, javnoj rasvjeti, vodo...

Voditelj odsjeka: Dinko Mirić Tel: 020/640-886 Mob: 099/313-9870 E-mail: dmiric@dubrovnik.hr Prekopavanje javnih i javnih prometnih površina (polaganje elektroi...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo