Upravni odjel za promet

Upravni odjel za promet

20.
10.14.

Prekopavanje javnih i javno prometnih površina (polaganje kanalizacijskih i vodovodnih instalacij...

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 21. poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnika ("Službe...
20.
10.14.

Prekopavanje javnih i javnih prometnih površina (polaganje elektroinstalacija, telefonskih i tele...

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 21. poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnika ("Službe...
20.
10.14.

Odsjek za upravljanje i skrb o javnim površinama, komunalnim instalacijama, javnoj rasvjeti, vodo...

Voditelj odsjeka: Dinko MirićTel: 020/640-886Mob: 099/313-9870E-mail: dmiric@dubrovnik.hrPrekopavanje javnih i javnih prometnih površina (polaganje elektroinstalacija, telefonsk...
07.
10.14.

Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte

Upravni odjel za prometAdresa: Ćira Carića 320 000 Dubrovnik Hrvatska Tel: 020/351-800E-mail: promet@dubrovnik.hr Besplatni telefon: 0800/20-30-20 Pročelnik: Đuro...
23.
12.09.

Zahtjevi za izmjenu Rješenja komunalne naknade

Obveznik plaćanja komunalne naknade, nastane li promjena, dužan ju je u roku od 15 (petnaest) dana od dana njezina nastanka prijaviti Upravnom odjelu za promet i komunalne poslo...
21.
12.09.

Odsjek za naplatu komunalnih pristojbi

Viši upravni referent: Marilyn Milić Tel: 020/333-274 E-mail: mmilic@dubrovnik.hrOdsjek za naplatu komunalnih pristojbi (komunalne naknade) prati naplatu komunalnih ...
21.
12.09.

Održavanje komunalnog reda na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), čl...
08.
12.09.

Dozvole za izvanrednu uporabu javne prometne površine

Temeljem članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01.), članka 21. poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnik...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo